รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 | 340 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 | 312 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 | 278 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 | 370 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 | 286 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2558 | 304 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2557 | 287 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2556 | 313 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2555 | 292 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 | 157 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ที่ตั้งสำนักงาน

งานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์)
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
โทรสาร : 035-709-105

Follow Us

Copyright ©2021 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ