ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ 1 | 105 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์ 3 | 86 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
ทดสอบ short link | 93 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
test | 48 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
test2 | 49 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
test3 | 35 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ffff | 36 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ffffddddddddddddddd | 38 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
你好 | 44 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ที่ตั้งสำนักงาน

งานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์)
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
โทรสาร : 035-709-105

Follow Us

Copyright ©2021 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ